Gestalt

Gestalt

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928