główny mówca

główny mówca

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 28.09.1968