Gonseth

Gonseth

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965