Gottfried Wilhelm

Gottfried Wilhelm

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925