granice wkładu pracy

granice wkładu pracy

List od Ireny Krońskiej z b.d.07.1961