/
EN

List od Ireny Krońskiej z b.d.07.1961

 c  KOMITET REDAKCYJNY
Biblioteki Klasyków Filozofii
           c       przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym                   c                  Warszawa, dnia lipca 1961 r.

 

 c       Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

 c       dziękuję za list.Co do Brentamy, to znacznie wolę właśnie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni /gen.Brentany, dat.Brentanie i td./
 c       Co do sprawy Croce-Czerny, to Croce sam bynajmniej źle nie pisał, przeciwnie, pisał z polotem, czasem eliptycznie, ale nigdy niedołężnie, i drętwota przekładu nie miałaby żadnego usprawiedliwienia.
 c       Co do Herdera, to i on pisze językiem literackim, a nie językiem bryka czy tzw.klucza od Zuckerkandla; często gmatwa, ale jest to gmatwanina w sferze języka jak najbardziej literackiego.
 c       Z krytyką władzy sądzenia sprawa się przedstawia inaczej – ale przy tym wszystkim nie ma adekwatności między wadami oryginału i wadami przekładu i dlatego tekstu polskiego w tej postaci nie można było wydać. Wobec tego, że dr. Landman przekład bardzo istotnie przerobił i trzeba ustalić granice wkładu pracy i – odpowiedzialności obu osób, jego i dr. Gałeckiego, trzebaby się koniecznie spotkać i te sprawy omówić, bo w drodze korespondencyjnej byłoby to zbyt skomplikowane. Może Pan Profesor wyznaczy jakiś termin we wrześniu /druga połowa/ lub w październiku – zaprosiłabym dr Gałeckiego i spotkalibyśmy się z dr Landmanem, z prof. Kotarbińskim i może jeszcze jedną lub dwiema osobami z Komitetu.
 c       Jeśli Pan Profesor będzie tu w sierpniu przed moim wyjazdem /tj. przed 15-ym/, to ustalilibyśmy szczegóły takiego spotkania.
 c       Mam nadzieję, że pogoda się wreszcie poprawi – dziś jest przynajmniej ciepło.
 c       Przesyłam wyrazy prawdziwego szacunku i bardzo serdeczne pozdrowienia.

P.S. Przypominam pokornie o hasłach do słownika.

  c I Krońska
Irena Krońska

  Kierownik Redakcji BKF