Grecja

Grecja

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967

List do Danieli Gromskiej z 28.08.1960