/
EN

List do Danieli Gromskiej z 28.08.1960

Archiwum Archiwum UJ
Data powstania 28.08.1960
Powiązane miejsca Kraków, Warszawa
Sygnatura w archiwum Sp. 109.2
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Kraków, 28 sierpnia 1960 r.

Droga Pani Daniu,

Wczoraj wieczór przyjechałem do Krakowa po 11 dniowym pobycie w Warszawie i dowiedziałem się od mej żony o śmierci śp. Brata Pani. Wobec tego, że jutro rano wyjeżdżamy do Grecji i mam jeszcze szereg spraw dzisiaj do załatwienia, proszę Panią, by Pani pozwoliła mi w tej drodze złożyć Pani wyrazy naszego głębokiego współczucia z powodu nowego ciosu, jaki Panią w tym roku spotyka.

Łączę wyrazy serdecznych pozdrowień i „do widzenia” koło 25 września br.

Roman Ingarden