/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 14.04.1965

Data powstania 14.04.1965
Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

POLSKA AKADEMIA NAUK                          n                                   Warszawa, dnia 14.IV.1965r.
    n      n      n      n      n      n      n      n      n                                  Pałac Kultury i Nauki
    n      n  L. dz. WI/55/63

 

Obywatel
Prof.dr Roman Ingarden
    n               Kraków

 

    n  Szanowny Panie Profesorze
    n  Uzyskałem dzisiaj informacje, że wystąpienie pańskie o wyjazd do Jugosławii może być załatwione pozytywnie i istnieje możliwość pełnego lub częściowego pokrycia kosztów podróży przez PAN. Proszę więc uprzejmie o złożenie odpowiednich dokumentów, tak ażebyśmy mogli już wystąpić oficjalnie o ten wyjazd, tym bardziej że termin wykładów, podany w piśmie Pana Profesora, wypada w maju a więc nie pozostało zbyt wiele czasu. Sprawa wyjazdu do NRF, mimo licznych interwencji Akademii nadal pozostaje bez wiążącej decyzji.MSZ.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania

/Prof.dr Stefan Żółkiewski /