gruzy Warszawy

gruzy Warszawy

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 20.12.1944