Halle

Halle

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.03.1925

List od Malvine Husserl 15.05.1931