Heinrich Hofmann

Heinrich Hofmann

List od Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1927