Heinrich Wölfflin

Heinrich Wölfflin

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920