Herder-Preis

Herder-Preis

List do Stefana Żółkiewskiego z 30.12.1967

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.01.1969