hierarchia wartości

hierarchia wartości

List od Stefana Szumana z 09.04.1942

List od Konstantego Michalskiego z 25.03.bd