historia filozofii starożytnej

historia filozofii starożytnej

List od Jana Patočki z 02.07.1945