historyczna interpretacja źródła

historyczna interpretacja źródła

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 26.11.1934