Hotel Florider

Hotel Florider

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927