hotel Polski

hotel Polski

List do Władysława Tatarkiewicza z 02.03. 1963

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962