Hugon od św. Wiktora

Hugon od św. Wiktora

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.12.1968