I Wydział PAN

I Wydział PAN

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 23.02.1961