idea zbiorowości

idea zbiorowości

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938