idealizm fenomenologiczny

idealizm fenomenologiczny

List od Jana Patočki z 23.12.1947