idee kartezjańskie

idee kartezjańskie

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 21.07.1951