Ignacy? Chrzanowski

Ignacy? Chrzanowski

List od Stefana Szumana z 06.03.1939