II. Materialität

II. Materialität

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923