III tom Historii Filozofii

III tom Historii Filozofii

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948