immanentne spostrzeżenie istoty

immanentne spostrzeżenie istoty

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914