implikacja

implikacja

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.12.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936