indywidualny przedmiot

indywidualny przedmiot

List od Hansa Corneliusa z 14.11.1937