Ingarden jako wykładowca

Ingarden jako wykładowca

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928