interpretacja relacji nieoznaczoności

interpretacja relacji nieoznaczoności

List do Tadeusza Czeżowskiego z 16.11.1954