interwencja w kuratorium

interwencja w kuratorium

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924