istota doświadczenia wewnętrznego

istota doświadczenia wewnętrznego

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.08.1922