istota wiersza

istota wiersza

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 28.05.1942

List od Stefana Szumana z 12.12.1941