Jacek Woroniecki

Jacek Woroniecki

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938