Jadwiga Witkiewiczowa

Jadwiga Witkiewiczowa

List od Hansa Corneliusa z 01.01.1938