jakości niebrzmieniowe

jakości niebrzmieniowe

List do Zofii Lisssy z 8.09.1949