Jan Chmieliński

Jan Chmieliński

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.02.1935

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 09.09.1945, s.1,2