Jan Janicki

Jan Janicki

Zatwierdzenie uchwały habilitacyjnej z 04.03.1925