Jan Kasprowicz

Jan Kasprowicz

List od Wacława Borowego z 12.12.1926

List do Henryka Markiewicza z 22.02.1964

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925