Jan Ptaśnik

Jan Ptaśnik

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.05.1925