Jan Zawicki

Jan Zawicki

Odpis zatwierdzenia uchwały habilitacyjnej z 28.02.1925