Janina Hossiasson-Lindenbaum

Janina Hossiasson-Lindenbaum

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936