janość dzieła

janość dzieła

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920