Janusz Matjasiak-Połomski

Janusz Matjasiak-Połomski

Odczyt „Co jest nowego w ostatnim dziele Husserla?” z b.d.