jasność stylu filozoficznego

jasność stylu filozoficznego

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.03.1920