jedność konieczności strukturalnych

jedność konieczności strukturalnych

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927