jednostka

jednostka

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.04.1935

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938