Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski

List od Stanisława Wędkiewicza z 05.03.1948